Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila učestvovanja u nagradnom konkursu „Barcaffè espresso praznični nagradni konkurs“

Uživate li u posebnom ritualu ispijanja kafe svaki dan? Tokom meseca decembra učestvujte u devet Barcaffe Espresso nagradnih konkursa na našem Instagram profilu i iskoristite priliku za osvajanje atraktivnih nagrada (u daljem tekstu celi set od devet nagradnih konkursa definisan je kao „Nagradni konkurs“ te svaki pojedinačni nagradni konkurs u kompletu kao "nagradni konkurs"). U nastavku pročitajte opšte uslove i pravila Nagradnog konkursa. 

PRAVILA UČESTVOVANJA U NAGRADNOM KONKURSU
„BARCAFFE ESPRESSO PRAZNIČNI NAGRADNI KONKURS“

Član 1. OPŠTE odredbe

1.1. Organizator nagradnog TAKMIČENJA “BARCAFFE ESPRESSO NAGRADNI KONKURS” (u daljem tekstu: Nagradni KONKURS) je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljem tekstu: Organizator) za brend Barcaffè. Nagradni konkurs u ime i za račun Organizatora organizira Conor komunikacije d.o.o., Sveti Duh 120a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB:92504089985 (u nastavku Agencija).

1.2. Prijavom na Nagradni konkurs Učesnik (kako je taj pojam određen u članu 3. stav 3.1. ovih Pravila) u potpunosti prihvata ova Pravila.

1.3. Način na koji koristite platformu/e treće strane podleže uslovima i odredbama koji se nalaze na takvoj stranici. Organizator se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju da se ne pridržavate uslova i odredaba platforme (platformi) treće strane.

1.4. Učešće u Nagradnom konkursu ni na koji način nije povezano sa kompanijom Meta Platforms, Inc. Podaci i informacije koje zatraži Organizator, neće biti dostavljeni kompaniji Meta Platforms, Inc. Za sva pitanja u vezi saradnje obratite se na e-mail [email protected].

1.5. Ovi opšto uslovi i pravila Nagradnog konkursa objavljeni su na službenom internet strani  Organizatora (www.barcaffe.com) i Barcaffe Espresso Instagram profilu putem Linktree linka https://linktr.ee/barcaffeespresso sa datumom objave: 05.12. 2022

Član 2. Trajanje i svrha sprovođenja Nagradnog konkursa

2.1. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u svrhu:

 • reklame Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obaveštenja o aktuelnostima Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (kao npr. informativne ponude, obaveštenja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje opšte nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
 • unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

2.2. Nagradni konkurs organizuje se i sprovodi širom Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Srbije u periodu od 5. decembra 2022. do 27. decembra 2022. godine.
Ovaj Nagradni konkurs uključuje niz od 9 zasebnih nagradnih  konkursa koji će se odvijati u sledećim periodima:

 • Prvi nagradni konkurs za izbror 2 najkreativnija odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od  5.12. do 12. 9. (23:59). Dobitnici će biti objavljeni do 16.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Drugi nagradni konkurs za izbor najkreativnijeg odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od: 7.12. do 11.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 16.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Treći nagradni konkurs za izbor 2 najkreativnija odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 9.12. do 15.12. (23:59). Dobitnici će biti objavljeni do 22.12.2022. na svom Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Četvrti nagradni konkurs za izbor najkreativnijeg odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 12.12. do 19.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 26.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Peti nagradni konkurs za izbor najkreativnijeg odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 14.12. do 20.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 27.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Šesti nagradni konkurs za izbor najkreativnijeg odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 16.12. do 21.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 28.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Sedmi nagradni konkurs za izbor najkreativnijeg odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 19.12. do 23.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 30.12.2022 na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Osmi nagradni konkurs za izbor 2 najkreativnija odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 21.12. do 25.12. (23:59). Dobitnici će biti objavljeni do 30.12.2022. na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso)ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.
 • Deveti nagradni konkurs za izbor najkreativnijeg odgovora koji će stići u komentaru ispod objave u periodu od 23.12. do 27.12. (23:59). Dobitnik će biti objavljen do 4.1.2023. na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) ispod objave objavljene na dan početka nagradnog konkursa.

Član 3. Pravo učestvovanja

3.1. Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu ima svako fizičko licestrijeod 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji i Republici Srbiji ukoliko ispunjava sve uslove za učestvovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: učesnik). Maloletnici mogu dobiti osvojenu nagradu pod uslovima propisanim zakonom, odnosno ako su nagradu umesto maloletnog dobitnika preuzeli zakonski zastupnici maloletnog dobitnika. Učesnik u nagradnom konkursu mora biti stvarna osoba.  Lažne osobe i profili učesnika ne mogu učestvovati u nagradnom konkursu odnosno organizator će ih isključiti. Profili se smatraju lažnim pod razumnim razlozima, odnosno ako njihov vlasnik ne odgovori na privatnu poruku organizatora u roku od 48 sata. Učesnici mogu otkazati svoje učestvovanje u bilo kom trenutku do kraja nagradnog konkursa slanjem zahteva za otkazivanje na [email protected] U tom slučaju učesnik se isključuje iz konkursa i njegovi podaci se odmah brišu.

3.2. Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, Agencije i njihovih povezanih društava,  kao ni druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri izvođenju nagradnog konkursa.

Član 4. Način učestvovanja u Nagradnom konkursu

4.1. U Nagradnom konkursu jedan Učesnik ima mogućnost da osvoji samo jednu nagradu, osim u slučaju nagradnih konkursa 05.12.2022, 09.12.2022. i 21.12.2022. u kojima dva učesnika imaju mogućnost da osvoje po jednu nagradu. U Nagradnom konkursu Učesnik učestvuje na Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/ ) na način da u svom komentaru ispod objave nekog od 9 nagradnih konkursa napiše kreativan odgovor na zadano nagradno pitanje u tekstu objave svakog nagradnog konkursa posebno  (u daljem tekstu: Prijava). Učesnik može da se prijavi na svaki nagradni konkurs samo jednu Prijavu. U slučaju većeg broja Prijava istog Učesnika, u obzir će se uzeti samo vremenski najranije objavljena Prijava.

4.2. Dobitnik je jedan učesnik koji je napisao najkreativniji komentar na zadatu temu pojedinog konkursa i označio potreban broj osoba, a čiji je odgovor žiri Organizatora proglasio najkreativnijim.

4.3. Prilikom izbora Dobitnika/ce (kako je taj pojam određen u članu 5. stavki 5.2. ovih Pravila) neće se uzeti u obzir Prijava:

 • u  kojoj Učesnik ne napiše kreativan komentar na zadatu temu nagradnog konkursa
 • koji sadrži psovke ili bilo kakve druge neprikladne reči i/ili izraze  uvredljive prirode odnosno sadržaja;
 • kojom se (navodno) povređuju prava trećih osoba u smislu odredbe stav 4.6. ovog člana.
 • objavljena na Profilu Organizatora nakon isteka trajanja Nagradnog konkursa iz člana 2. stav 2.2. Pravila.

4.4. Svaki učesnik može učestvovati na više nagradnih konkursa po principu jedna prijava - jedan komentar, ali može osvojiti samo jednu nagradu. Odnosno, dobitnik jedne nagrade ne može osvojiti još jednu ili više nagrada iz preostalih nagradnih konkursa.

4.5. Žiri će, prema licnoj diskreciji, birati pobednike, i to na osnovu kriterijuma:

1. Značenje i tema poruke

2. Jasnoća poruke

3. Kompatibilnost poruke s brendom Barcaffè Espresso

Odluka stručnog žirija o pobedniku je finalna i ne postoji mogućnost žalbe.

Stručni žiri će činiti tri predstavnika Organizatora.

Posebno, žiri za 4. nagradni konkurs u okviru grupe Nagradnih konkursa koji će se održati 12.12. - 19.12. (23:59) biće sastavljen od jednog člana Organizatora i dva člana Philips Domestic Appliances Croatia d.o.o. (Horvatova 82, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 29381216880).

4.6. Žiri će prihvatiti samo komentare koji poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše robna marka Barcaffe.

4.7. Kupovina proizvoda nije uslov za učestvovanje u nagradnom konkursu.

4.8. Organizator je ovlašćen prema ličnom nahođenju u bilo kojem trenutku ukloniti bilo koju Prijavu te diskvalifikovati i isključiti iz konkursa bilo kog Učesnika, uključujući Dobitnike/ce, ako postupa protivno važećim pravnim propisima, ovim Pravilima i/ili opšte prihvaćenim etičkim normama ili ako svojim postupanjem narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, uključujući, između ostalog, u slučaju sumnje na prevarno postupanje Učesnika odnosno Dobitnika/ca ili u slučaju primanja obaveštenja ili zahteva trećih lica u vezi sa povredom njihovih prava usled bilo koje Prijave na Nagradni konkurs od strane Učesnika.

4.9. Organizator ne odgovara za običnu nepažnju.

4.10. U slučaju zahteva trećih osoba prema Organizatoru da Prijava određenog Učesnika povređuje bilo koja njihova prava, posebno, prava ličnosti, uključujući prava privatnosti odnosno, pravo na zaštitu ličnih podataka ili prava intelektualnog vlasništva, Učesnik o čijoj je Prijavi reč obavezuje se da nadoknadi Organizatoru svu štetu koju Organizator pretrpi usled takvih zahteva trećih osoba, uključujući iznose izrečenih kazni, dosuđene naknade štete i/ili troškova vođenja odgovarajućih pravnih postupaka te troškova pravnog zastupanja.

Član 5. Nagrada

5.1. Učesnici sa odgovorima koje žiri oceni kao najkreativnije, a koji ispunjavaju sve uslove za učestvovanje navedene u ovim Pravilima, dobiće jednu od sledećih nagrada:

 • 2x višekratna čaša C2GO - 10€  (75,35 kn; 1.171,20 RSD) sa PDV-om - 2 Dobitnika dobijaju čašu ON THE GO za višekratnu upotrebu
 • Profi barista oprema (lončić za zagrevanje mleka i leveler) - 70€ (527,41 kn; 8196.98 RSD) sa PDV-om - 1 Dobitnik dobija profesionalnu opremu za bariste (lončić za zagrevanje mleka i leveler)
 • 2x termos čaše – 18€ (135,62 kn; 2.107,40 RSD) s PDV-om  - 2 Dobitnika dobijaju termos čašu
 • Phillips aparat - 915,65€  (6.899kn; 107.202,27 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobija Philips aparat.
 • Artist Edition box - 19,90€ (149,94 kn; 2.330 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobija Artist Edition box
 • Artist Edition majica Artist Edition - 12€ ( 90 kn; 186,51 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobija Artist edition majicu
 • Barista book – 19,77€ ( 148,96 kn; 2.314,64 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobija Barista book
 • 2x staklena flašica - 7€/kom (52,74 kn; 819,84 RSD) s PDV-om - 2 Dobitnika dobijaju staklenu flašicu
 • Specialty coffee: Colombia i Rwanda – 10,48€ (78,96 kn; 1.227,18 RSD) s PDV-om - 1 Dobitnik dobija Specialty Coffee: Colombia i Rwanda

(u daljem tekstu: Nagrada).

5.2. Završetkom pojedinačnog nagradnog konkursa, kako je to određeno članom 2. stavom 2.2. Pravila, Organizator će izabrati prijavu/e za svaki nagradni konkurs za koje smatra da je/su najkreativnije i koje će dobiti Nagradu (u daljem tekstu: Dobitnici). 

 5.3. Dobitnici nemaju pravo da zahtevaju drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva i ne može se zameniti za gotovinu..

5.4. Pojedinačni dobitnik nagrade koji će primiti nagradu poreski je obveznik u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a bruto vrednost nagrade ulazi u poreznu osnovicu dobitnika. Eventualne poreze na nagrade snosiće Organizator u skladu sa Zakonom.

5.5. Organizator i Agencija, kao i druge osobe koje učestvuju u sprovodjenju nagradnog konkursa, ne odgovaraju za eventualnu štetu koja bi proistekla iz Nagrade.

Član 6. Obaveštenje o Nagradi i preuzimanje Nagrade

6.1. Organizator će Dobitnike/ce svakog pojedinačnog nagradnog konkursa obavestiti o dobitku Nagrade u komentaru ispod objave svakog pojedinčnog nagradnog konkursa u decembru 2022. na Instagram profilu Barcaffe Espresso ˙(@barcaffeespresso, https://www.instagram.com/barcaffeespresso/) .

6.2. Organizator će obavestiti Dobitnike/ce o dobitku Nagrade u odgovoru na dobitni Komentar u roku od pet (5) radna dana od završetka Nagradnog konkursa i pozvati Dobitnike/ce da se jave Organizatoru u roku od narednih deset (10) dana putem direktne Instagram poruke na Instagram računu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) te će ih Organizator u direktnoj komunikaciji obavestiti o svim detaljima oko preuzimanje Nagrade. U protivnom će se smatrati da su se Dobitnici/ce odrekli/le prava na Nagradu.

6.3. Sve obaveze Organizatora  prema Dobitnicima prestaju u trenutku izvršenja Nagrade.

6.4. Dobitnik izričito dopušta objavu svog imena i prezimena u objavama Organizatora, koje će biti namenjene informisanju javnosti o rezultatima nagradnog konkursa. Ukoliko dobitnik ne odgovori u roku od  deset (10) dana od primanja obaveštenja o primljenoj nagradi i ne dostavi Organizatoru sve tražene podatke: Ime, prezime i adresu, pojedinačna nagrada neće biti dodijeljena. Organizator zadržava pravo dodele nagrade u roku od trideset (30) dana od primanja traženih podataka od dobitnika koji mora preuzeti nagradu najkasnije u roku od petnaest (15) dana od poziva za preuzimanje nagrade. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, smatra se da nema nameru preuzeti nagradu.

Član 7. Pravo intelektualnog vlasništva

7.1. Sadržaj i svi delovi internet stranica Organizatora, kao i Facebook i Instagram Profil Organzatora (dalje: Materijali) mogu biti zaštićeni autorskim pravom ili drugim odgovarajućim pravima intelektualnog vlasništva. Sva takva prava u celosti zadržavaju Organizator i eventualni drugi nosioci. Materijali su dostupni za pristup i pregledanje, odnosno drugo lično i nekomercijalno korišćenje, ali njihovo preuzimanje, umnožavanje (reprodukovanje, odnosno kopiranje), objavljivanje, distribuiranje ili bilo koje drugo korišćenje u komercijalne svrhe, bilo u celosti bilo delimično, nije dopušteno bez prethodne izričite saglasnosti Organizatora.

7.2. Svaki Učesnik prijavom svog Komentara na Nagradni konkurs garantuje da ima sva prava na Komentar, uključujući posebno autorsko pravo, kao i da je ovlašćen da raspolaže tim pravima u korist Organizatora u skladu odredbama ovog stava. Svaki Učesnik zadržava sva prava na svom/jim Komentaru/ima koji/e prijavi na Nagradni konkurs. Pritom, prijavom svog Komentara na Nagradni konkurs Učesnik daje Organizatoru neisključivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo iskorišćavanja Komentara na svaki mogući način bez plaćanja za to Učesniku ikakve naknade, sa ili bez navođenja njegovog/njenog imena i prezimena odnosno nadimka pod kojim je prijavio/la Komentar te ikakvih dodatnih saglasnosti Učesnika, isključivo u svrhe organizacije, sprovođenja i izvršenja ovog Nagradnog konkursa.

7.3. Za vreme trajanja Nagradne igre Organizator ima pravo objaviti screenshot na službenom Instagram profilu Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) i Facebook stranici (Barcaffe Espresso (SI), Barcaffe Espresso (HR), Barcaffe Espresso (RS), koji prikazuje komentar učesnika ispod objave koja je deo Konkursa (iz člana 2.), na šta učesnik izričito pristaje prihvatanjem ovih Pravila.

Član 8. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

8.1. Organizator, kao rukovalac zbirke podataka o ličnosti učesnika i dobitnika nagradnog konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 u koje ime je ovaj nagradni konkurs organizovan, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave za nagradni konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih podataka o ličnosti i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu podataka o ličnosti i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd) te će, ako želi, dati i druge, dodatne podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora ili na [email protected]

8.2. Organizator obrađuje sledeće podatke o ličnsoti u svrhe organizacije, sprovođenja i izvršenja Nagradnog konkursa (u daljem tekstu: Svrha/e):

(a) u odnosu na Učesnike: ime i prezime odnosno nadimak Učesnika pod kojim je njegov/njen profil registrovan na Instagramu sa kojeg je ostavio/la Komentar/e – u Svrhu učestvovanja u Nagradnom konkursu;

(b) u odnosu na osobu koju Učesnik označi u sklopu svoje Prijave: ime i prezime odnosno nadimak označene osobe pod kojim je profil te osobe registovan na Instagramu – u Svrhu učestvovanja u Nagradnom konkursu;

8.3. Pravni osnov za obradu podataka iz stava 8.2. ovog člana izvršenje je obaveza Organizatora iz svih nagradnih konkursa prema njegovim Učesnicima i označenim osobama, uključujući Dobitnike, a u smislu odredbe člana 6. stav 1. tačke (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljem tekstu: GDPR) i to u svrhu organizacije, sprovođenja i izvršenja Nagradnog konkursa, I u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS. Davanje tih podataka o ličnosti obavezno je jer bez toga nije moguće učestvovanje Učesnika u Nagradnom konkursu.

8.4. Lični podaci Učesnika odnosno Dobitnika i označenih osoba mogu biti dostupni sledećim kategorijama primalaca (u daljem tekstu: Primalac/i) za upotrebu u svrhe kompatibilne sa gore određenim Svrhama u stavki 8.2. ovog člana, naime:

 • izvršiocima obrade koji na osnovu ugovornog odnosa pomažu Organizatoru u organizaciji, sprovođenju i izvršenju Nagradnog konkursa (posebno, premer, reklamne i marketinške agencije ili dostavne službe i sl.);
 • nadležnim telima u skladu sa zakonom.

8.5. Organizator koristi i obrađuje podatke o ličnosti isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

8.6 Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

8.7. Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podatka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima. Svi podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, pa će se sa istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti.

8.8. Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade Ličnih podataka vrši preko izvršioca obrade u EU ili van EU (fizičko ili pravno lice koja obrađuje lične podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i odabrati obrađivača koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite podataka o ličnosti.

8.9. Učesnik  je svestan i izričito se slaže da Organizator može poveriti pojedinačne zadatke u vezi sa obradom stečenih podataka ugovornom obrađivaču podataka. Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati podatke o ličnsoti samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu sa važećim zakonodavstvom i u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa, u skladu s ovim Pravilima.

8.10. i podaci o ličnosti se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

8.11. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu podataka o ličnsoti te ostvarivanju svojih prava, učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.                                                                                   

8.12. Budući da se Nagradni konkurs odvija na društvenoj mreži Instagram, na obradu podataka o ličnosti od strane Instagrama (uključujući Lične podatke Učesnika iz stava 8.2. podstava (a)) primenjuju se pravila o zaštiti privatnosti i druge odredbe o obradi Ličnih podataka korisnika Instagrama objavljeni na njegovim stranicama (primer: u kontekstu bihevioralnog oglašavanja, uključujući profiliranje).

Član 9. Otkaz ili prekid Nagradnog konkursa

9.1. U slučaju nastupanja okolnosti više sile, odnosno okolnosti koje Organizator nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, Organizator može otkazati ili prekinuti Nagradni konkurs, o čemu će obavestiti sve Učesnike odnosno Dobitnike na Profilu i na svojoj službenoj internet strani (www.barcaffe.com) odmah čim to bude moguće s obzirom na delovanje okolnosti više sile.

9.2. U slučaju iz stava 9.1. ovog člana Organizator ne odgovara Učesnicima odnosno Dobitnicima ni za kakvu štetu koja bi im mogla nastati usled takvog otkaza ili prekida Nagradnog konkursa ili u vezi sa tim.

Član 10. Rešavanje sporova

10.1. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim za Nagradni konkurs odnosno primenu ovih Pravila konačna je i obavezuje sve Učesnike odnosno Dobitnike.

10.2. U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je Opštinski sud u Beogradu.

U Beogradu, 2022. godine

Organizator:

 Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011

Sve novosti

Cookie policy

Da bi naša stranica ispravno funkcionisala i da bismo stalno unapređivali svoje usluge koristimo kolačiće: neophodne, analitičke i marketinške. Klikom na „Prilagodi postavke“ možete da postavite njihova ograničenja. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite veb stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića koji su opisani u nastavku: