Barcaffè

Nagradne aktivacije

Pravila i uslovi učešća u nagradnom konkursu "BARCAFFÈ ON THE GO Uhvati trenutak"

Pravila i uslovi učešća u nagradnom konkursu

"BARCAFFÈ ON THE GO Uhvati trenutak"

(u daljnjem tekstu: Pravila) 

OPŠTE ODREDBE

Pravilima i opštim odredbama određuje se način organizacije nagradnog konkursa "»BARCAFFÈ ON THE GO Uhvati trenutak« (u daljnjem tekstu: nagradni konkurs).

Organizator nagradnog konkursa “ BARCAFFE ON THE GO Uhvati trenutak ” je Atlantic Grand d.o.o. Beograd, ul. Surčinska 6a, Beograd (u daljem tekstu Organizator). Tehničku podršku pruža Nivas d.o.o. Zagreb, Štritofova B1 (u daljem tekstu: Agencija).

Kupovina proizvoda nije uslov za učestvovanje u nagradnom konkursu BARCAFFÈ ON THE GO Uhvati trenutak

Svrha nagradnog konkursa koji organizuje organizator je:

 • promocija robne marke Barcaffè odnosno Barcaffè ON THE GO kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje e-mailova i drugih obaveštenja o aktuelnim događajima organizatora (poput informativnih ponuda, obavestenju o promocijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, konkursima i drugim marketinškim kampanjama), te povremeno provođenje opšte nepersonalizovane (anonimne) analize i statističke obrade dobijenih podataka radi poboljšanja usluga organizatora i web stranica, te drugih oblika informacija (SMS-om, telefonom, poštom itd.);  
 • poboljšanje i plasman proizvoda organizatora u prodajne objekte.

TRAJANJE NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs traje od uključujući 18. aprila 2022. od 18.00 do uključujući 29. maja  2022. do 24.00.

UČEŠĆE U NAGRADNOM KONKURSU

Pravo učešća

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Organizatora, agencije ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

U nagradnom konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su stariji od 18 godina
 • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
 • pristaju da Organizator stekne sva imovinskaprava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu, adresu stanovanja) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili u svrhu obaveštenja u toku konkursa
 • pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima

Mehanizam učestvovanja

Učešće u nagradnom konkursu moguće je isključivo predajom priloga na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak

Učesnici učestvuju na način da za vreme trajanja nagradnog konkursa na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak predaju 1 (jednu) fotografiju. U sklopu nagradnog konkursa tražimo najkreativniju fotografiju koja uključuje Barcaffe espresso on the go čašu.

Na priloženoj fotografiji obavezno se mora nalaziti i papirna čaša Barcaffe ON THE GO (slike u prilogu).

Popis prodajnih mesta Barcaffè ON THE GO nalazi se u dole niže u Pravilniku.

Takmičari mogu poslati najviše 1 (jednu) fotografiju u okviru jedne prijave.

SVAKE NEDELJE nagrađivaćemo najbolji prilog Samsung Galaxy Watch4 Classic ručnim satom.

U slučaju da se pošalje manje relevantnih fotografija u definisanim razdobljima, organizator zadržava pravo dodeliti manje nedeljnih nagrada.

GLAVNA NAGRADA je Samsung Galaxy Z Fold3 5G mobilni telefon.

Svi takmičari koji ispunjavaju sve uslove ovog nagradnog konkursa i koji su postupili u skladu s gore navedenim koracima, biće uvršteni na popis za odabir nedeljnih nagrada, a odabrani nedeljni  dobitnici će biti uključeni u izbor za glavnu nagradu.

Učenisnik može učestvovati u nagradnom konkursu sa svojim ličnim podacima više puta s različitim prilozima, ali ima pravo primiti samo jednu nedeljnu nagradu (navedeno se ne odnosi na dobitnika glavne nagrade).

Sve troškove učestvovanja (pristup Internetu) snose učenisci nagradnog konkursa.

NAGRADNI FOND NAGRADNOG KONKURSA

 • 30 X Barcaffe čaša za višekratnu upotrebu (5 čaša nedeljno)
 • 6 x Samsung Galaxy Watch4 Classic ručni sat (vrijednost 257 EUR) (1 sat nedeljno)
 • GLAVNA NAGRADA je Samsung Galaxy Z Fold3 5G mobilni telefon. (vrijednost 1690  EUR)

Glavnu nagradu može dobiti samo jedan učesnik. Dobitnik glavne nagrade se bira medju nedeljnim pobednicima- Ako dobitnik glavne nagrade ne želi ili ne može prihvatiti nagradu ili nije ispunio ostale uslove nagradnog konkursa, nagrada se može dodeliti zamenskom dobitniku glavne nagrade. Dodatno se biraju dva zamenska dobitnika glavne nagrade.

Nagrada se ne može zameniti, ne se može tražiti novčana protivvrednost, niti se može preneti na drugu osobu. Ni organizator ni dobitnik glavne nagrade ne mogu finansijski povećati ili nadograditi dodijeljenu nagradu (doplata dobitnika).

IZBOR DOBITNIKA NAGRADA

Izbor dobitnika baziraće se na atraktivnosti fotografije i poruci koju šalje njen sadržaj. Fotografija mora sadržati jednu ili više papirnih čaša Barcaffe ON THE GO. Prodajna mesta Barcaffè ON THE GO navedena su u prilogu.

Svake nedelje, žiri će izabrati 1 najatraktivniju fotografiju za nedeljnu nagradu (sat) i 5 utešnih nedeljnih nagrada (čaša). Izbor dobitnika nedeljnih nagrada izvršiće tročlana komisija.

Izbor dobitnika nedeljnih nagrada održatće se:

 • 1. nedelja trajanja nagradnog konkursa- za izbor najkreativnijih fotografija, koji će stići u razdoblju od 18.4.2022. do 24.4.2022, a biće objavljeni do 29.4.2022. na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak
 • 2. nedelja trajanja nagradnog konkursa- za izbor najkreativnijih fotografija, koji će stići u razdoblju od 25.4.2022. do 1.5.2022, a biće objavljeni do 7.5.2022. na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak
 • 3. nedelja trajanja nagradnog konkursa- za izbor najkreativnijih fotografija, koji će stići u razdoblju od 2.5.2022. do 8.5.2022, a biće objavljeni do 14.5.2022. na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak
 • 4. nedelja trajanja nagradnog konkursa- za izbor najkreativnijih fotografija, koji će stići u razdoblju od 9.5.2022. do 15.5.2022, a biće objavljeni do 21.5.2022. na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak
 • 5. nedelja trajanja nagradnog konkursa- za izbor najkreativnijih fotografija, koji će stići u razdoblju od 16.5.2022. do 22.5.2022, a bit će objavljeni do 28.5.2022. na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak
 • 6. nedelja trajanja nagradnog konkursa- za izbor najkreativnijih fotografija, koji će stići u razdoblju od 23.5.2022. do 29.5.2022, a biće objavljeni do 4.6.2022. na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak

Izbor najbolje fotografije koja će osvojiti glavnu nagradu u nagradnom konkursu izvršiće se biranjem najkreativnije među svim izabranim nedeljnim dobitnicima i održaće se 6.6.2022. godine.

Pri izboru glavne nagrade biće prisutan tročlani žiri, koji će se sastojati od: tri predstavnika organizatora. Nakon izbora dobitnika glavne nagrade, žiri će sastaviti i potpisati zapisnik o izboru. Izbor primaoca glavne nagrade završava se kada žiri izabere jednog dobitnika i dva zamenska dobitnika glavne nagrade za dole navedene slučajeve.

Dobitnik glavne nagrade će biti objavljen imenom i prezimenom na

www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak,

https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSrbija/ i

Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

najkasnije do 6.6.2021. do 00.00h.

Rezultati izbora zavise isključivo od procene komisije i konačni su. Ako su dobitnici glavne nagrade dali nepotpune ili netačne podatke i / ili ako ih nije moguće obavestiti i / ili ako se utvrdi da nisu ispunili sve uslove za učešće na  konkursu i / ili su prekršili te uslove , i / ili ako ne žele ispuniti obaveze u skladu s ovim uslovima, Organizator zadržava pravo dodeliti nagradu zamenskom dobitniku glavne nagrade. Ako se nagrada ne može dodeliti zamenskim dobitnicima glavne nagrade, nagrada se neće dodeliti.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik će u roku od jedne nedelje od izbora biti obavešten o primanju nagrade e-poštom na e-adresu navedenu tokom učešća. Ako dobitnik ne odgovori na primljenu e-poštu u roku od dva dana, smatra se da ne želi preuzeti nagradu. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade u obavezi da dostavi organizatoru nagradnog konkursa svoju adresu i JMBG broj. Preuzimanje svih nagrada će biti organizovano nakon završetka konkursa. Po potrebi, dobitnik će pre preuzimanja nagrade biti u obavezi da dostavi eventualne druge lične podatke u svrhu dodele nagrade (npr. telefonski broj).

Učešćem u nagradnom konkursu, svi učesnici izričito su saglasni sa objavljivanjem svojih ličnih podataka (ime, prezime) na www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak, https://www.facebook.com/BarcaffeEspressoSrbija/  i Barcaffe Espresso (@barcaffeespresso) • Instagram photos and videos

 • Organizator zadržava pravo ne dodeliti nagrade ako:
 • dobitnik ne ispunjava uslove za preuzimanje nagrade,
 • postoji sumnja u istinitost podataka,
 • dobitnik nije dao svoje tačne podatke,
 • ukoliko se pobednik ne odazove na elektronsko saopštenje u kome ga obaveštavamo o preuzimanju nagrade,
 • ako se utvrdi da je učesnik u nagradnom konkursu učestvovao u suprotnosti sa pravilima nagradnog konkursa i
 • u drugim slučajevima u kojima dodela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo dopuniti i izmeniti ove uslove te se prilikom svake izmene ili dopune obavezuje da objavi izmenjene uslove na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak.

 • Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:
 • za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih nagrada, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju,
 • u slučaju nepravilnog rada interneta ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ovog nagradnog konkursa,
 • ako jedan ili više učesnika ne može da pristupi internet stranici ili da učestvuje u nagradnom konkursu iz bilo kog razloga ili tehničke greške, vezane za funkcionisanje mreže,
 • u slučaju da je računar zaražen virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika nagradnog konkursa, kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem internet stranice i
 • za štetu pričinjenu učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na ovim uređajima, kao ni za lične i profesionalne posledice koje iz toga mogu proizaći za učesnika.

Organizator se obavezuje da će svim sredstvima, zajedno s pružiocima usluga, osigurati da sistem izbora dobitnika i dodele nagrada bude u skladu sa Pravilima.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida nagradnog konkursa iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), nagrade podeli između onih koji su učestvovali u nagradnom konkursu do trenutka prekida ili da nagradni konkurs, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima, ne okonča, odnosno prekine ga. O tome mora obavestiti učesnike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA PODATAKA  O LIČNOSTI

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni da Organizator može bez naknade u štampanom, audio, slikovnom i video materijalu koristiti i javno objaviti njihove lične podatke: ime, prezime, adresa, telefon i e-mail koji im stoje na raspolaganju, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom proglašenja dobitnika nagradnog konkursa i dodele nagrada, tako i prilikom objavljivanja izveštaja, članaka ili sličnih materijala koji se odnose na nagradni konkurs. Na zahtev organizatora, dobitnik će takođe dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Organizator, kao rukovalac obrade podataka učesnika i dobitnika nagradnog konkursa, prikuplja, održava i obrađuje sistem skladištenja prikupljenih podataka o ličnosti učesnika i dobitnika isključivo u svrhu implementacije nagradnog  konkursa i promotivne svrhe u skladu sa Pravilima.

Kod prijave na nagradni konkurs, učesnik će moći na poseban zahtev organizatora dati pristanak na upotrebu potrebnih podataka o ličnosti i u druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu i profilisanje ličnih podataka, korišćenje podataka u povezanim firmama Organizatora, itd.), i po želji može pružiti druge, dodatne podatke o ličnosti za upotrebu i obradu u tačno navedene i druge svrhe.

Takvu saglasnost učesnik može povući u bilo kojem trenutku slanjem zahteva Organizatoru običnom ili e-poštom na adresu ili e-mail adresu [email protected]

Organizator koristi i obrađuje isključivo podatke o ličnosti koje je dostavio učesnik. Učesnik je odgovoran za tačnost i pravilnost datih podataka i dužan je pravovremeno obavestiti Organizatora o svakoj promeni tih podataka.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informacije o svojim podacima o ličnosti koje obrađuje organizator i ima pravo zatražiti prekid njihove obrade u slučajevima kada Organizator obrađuje podatke na osnovu ličnog legitimnog interesa, posebno ako Organizator koristi podatke za potrebe direktnog marketinga.

Kako bi ostvario prava i obaveze vezane za upotrebu podataka o ličnosti, učesnik može pisati organizatoru na e-adresu [email protected] ili pratiti uputstva u primljenom promotivnom materijalu.

Svi podaci o ličnosti biće zaštićeni odgovarajućim organizacijskim i tehničkim merama, a sa njima će se postupati zakonito i pošteno te u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti.

Učesnik je svestan i izričito je saglasan da organizator može poveriti pojedinačne podatke vezane za obradu prikupljenih ličnih podataka ugovornom izvršiocu obrade, odnosno agenciji Nivas d.o.o., Štritofova 1, 10 000 Zagreb, u svrhu prikupljanja priloga. Ugovorni izvršilac obrade može obrađivati ​​ podatke o ličnosti samo u okviru ovlašćenja ili naloga dobijenog od Organizatora, u skladu sa važećim zakonodavstvom i za određene svrhe.

Učesnik je obavešten i saglasan je da organizator sprovodi određene aktivnosti povezane sa obradom podataka o ličnosti putem izvršioca obrade u EU i / ili izvan EU (fizičko ili pravno lice koja obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca podacima). Pritom će Organizator podatke preneti zakonito i izabrati obrađivača koji zadovoljava propisane sigurnosne standarde koji osiguravaju visok nivo zaštite podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koristiće se i čuvati do saglasnosti učesnika u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno.

Ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu podataka o ličnosti i ostvarivanje svojih prava, učesnici mogu pronaći u politici privatnosti i politici kolačića objavljenima na web stranici Organizatora.

Diskvalifikacija učesnika

Organizator će diskvalifikovati učesnika ako utvrdi da je dostavio lažne, netačne ili tuđe podatke ili ako utvrdi da je učesnik maloleltan i sumnja da je zloupotrebio nagradni konkurs.

Prihvatanje Pravila

Učesnik koji učestvuje u nagradnom konkursu prihvata sva prava i obaveze definisane Pravilima i potvrđuje da je upoznat sa svrhom korišćenja njegovih podataka o ličnosti i postupanja sa njima.

Prava intelektualnog vlasništva i saglasnosti

Slanjem opisa putovanja i fotografija na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak i učešćem u nagradnom konkursu na taj način, pojedinačni učesnik potvrđuje da je fotografija njegovo autorsko delo i prenosi sva materijalna autorska prava na Organizatora, bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja, tako da će jedini nosilac svih prava industrijskog vlasništva na poslatom prilogu biti organizator.

Pojedinačni učesnik dozvoljava Organizatoru konkursa da koristi fotografije odnosno njegove slike u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe organizatora. U slučaju da je učesnik na fotografiji fotografisao sebe ili druge osobe, učešćem u ovom konkursu obavezuje se da će obežbediti prethodnu saglasnost fotografisanih osoba ili zakonskog zastupnika ako se radi o maloletnoj osobi, za dostavljanje i korišćenje fotografije u svrhu konkursa i promotivne svrhe organizatora.

PORESKE OBAVEZE

Dobitnici nagrada nemaju obavezu plaćanja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa nagradama, niti porez na dohodak građana. Organizator se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Pravila nagradnog konkursa objavljena su na web stranici www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak i dostupna su svim takmičarima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici  www.barcaffe.rs/uhvatitrenutak.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

LISTA LOKACIJA: 

PRODAJNO MJESTOADRESAGRAD
A&A Srpskih vladara 498 Petrovac
Aki Petrol Niška bb, Merošina Prokuplje Prokuplje
Aki Petrol Koste Vojinovića bb, Prokuplje Prokuplje
ARALIS Pojate Pojate put bb Pojate
ARALIS Feketić Autoput E75 Feketić
AVIA Petrol Milana Simina bb, Novi Sad Novi Sad
Bisina Petrol Kućani bb, Raška Raška
BURGER house Kralja Aleksandra Karađorđdevića 67, Kragujevac Kragujevac
Coral Petrol Filipa Stankovića 7, Jagodina Jagodina 
Coral Petrol Kraljevića Marka bb, Jagodina  Jagodina
Coral Petrol Gine Pakević 5a, Jagodina  Jagodina
Corner Shop Čačak Gradsko šetalište bb Čačak
Corner Shop Čačak Gradsko šetalište bb Čačak
DTL Marketi Karađorđeva 12, Smederevo Smederevo
DTL Marketi Moravska 44, Petrovac na Mlavi Petrovac
DTL Marketi Hrtkovci Ruma Hrtkovci Ruma
DTL Marketi Lomina 5-7 Beograd
PER SU Zrenjaninski put bb, Čenta Čenta
DTL Marketi Svetog Save 82, Čurug Čurug
DTL Marketi Venizelisova 29, Beograd Beograd
Senta Promet Kasapska 1 Senta
DTL Marketi Braće Radića 22, Subotica Subotica
DTL Marketi Masarikova 42, Šabac Šabac
Preprželj Bulevar Revolucije 138 Beograd
KOLONIJA Pere Velimirovića 27 Beograd
Cezar Niš Bulevar Nemanjića 11 Niš
Dingo Crnotravska 17a, Beograd Beograd
Dva Jarca Miladina Pećinara bb, Zlatibor Zlatibor
IN Fasto Food Maršala Tita 7 Boljevci
INDEX Pizza Kraljice Marije 62, Kragujevac Kragujevac
INDEX Pizza Milovana Gušića bb, Kragujevac Kragujevac
INDEX Pizza Knjaza Miloša 283, Arandjelovac Arandjelovac
INDEX Pizza Hajduk Veljka 36, Čačak Čačak
Joker Disitejeva 10, Vršac Vršac
Krimar Bulevar Umetnosti 4 Beograd
PIN UP Vase Stajića 7, Subotica Subotica
Pizza cut Karadjordjeva 47/3 Kragujevac
Pizza cut Vojvode Putnika 8 Kragujevac
FOREST GYM Kraljevića Marka 23/17 Niš
FOREST GYM Teodora Milovanovića 14, Niš Niš
1001 noć Bulevar oslobođenja 4 Novi Pazar
Fitnes Park KG Jovana Ristića 126, Kragujevac Kragujevac
Fitnes Park KG Dragutina Kojića bb (bazeni), Kragujevac Kragujevac
Fitnes Park KG Zmaj Jovina 18, Novi Sad Kragujevac
Ski School Tornik bb, Zlatibor Zlatibor
Top Form 7 jula 25a, Niš Niš
CRYSTAL Internacionalnih Brigada 9, Beograd Beograd
In hotel Buleva Arsenija Čarnojevića 56 Beograd
Knez Petrol Radnička 3 Ada Beograd
Knez Petrol Železnička bb Aleksandrovo
Knez Petrol 22 decembra bb Aleksinac
Knez Petrol Misarska 5a Arandjelovac
Knez Petrol Novosadski put bb Backa palanka
Knez Petrol Ive Lole Ribara bb Bački Maglić
Knez petrol Kneza Milana Obrenovića 130 Bajina Bašta
Knez Petrol Milenka Pavlovica 138 Batajnica
Knez Petrol Mihaila Zetskog bb  Batajnica
Knez Petrol Cara Dušana bb Batočina
Knez Petrol Smedervski put 1/b Bolec
Knez Petrol Zrenjaninski put 114b Borča Borča
Knez Petrol Bulevar oslobođenja bb  Čačak
Knez Petrol Trbušani bb Čačak
Knez Petrol Meri popare 2 Gajdobra
Knez Petrol Miljana Nedeljkovica bb Glusci
Knez Petrol Mlakovac bb Gornji Milanovac
Knez Petrol Kralja Petra bb Indjija
Knez Petrol Ribarski put bb Jagodina
Knez Petrol Cara Dusana 244 Zemun
Knez Petrol 22 Decembar bb Knjaževac
Knez Petrol Internacionalnih brigada bb  Kragujevac
Knez Petrol Sava Kovacevica 17 Kragujevac
Knez Petrol Tiosava Kapandžića bb Kraljevo
Knez Petrol Zrenjaninski put 82a Krnjača Krnjaca
Knez Petrol Jasicki put bb Kruševac
Knez Petrol Bruski put bb Kruševac
Knez Petrol Železnička bb Kula
Knez Petrol Zizavica bb Leskovac
Knez Petrol Beogradska bb Leskovac
Knez Petrol Georgija Jaksica bb Loznica
Knez Petrol Jugoslovenske armije 18 Lucani
Knez Petrol Ravnogorska bb Ljig
Knez Petrol Vlaško polje bb Mladenovac 
Knez Petrol Ive Andrića 2 Mladenovac 
Knez petrol Toponički Put bb Niš
Knez Petrol Dimitrija Tucovića bb Niš
Knez Petrol Kumanačka bb Novi Bečej
Knez Petrol Save Kovačevića bb Novi Pazar
Knez Petrol Rumenački put 61c Novi Sad
Knez petrol Beogradski Kej 49, Novi Sad Novi Sad
Knez Petrol Pančevački put bb  Pančevo
Knez Petrol Knjaza Milosa bb Paracin
Knez petrol Srpskih vladara 427, Pirot Pirot
Knez Petrol Požarevački put bb Požarevac
Knez Petrol Pozarevacka petlja bb Pozarevac Vranovo
Knez petrol Radnička bb, Priboj Priboj
Knez Petrol Takovska 3 Rudnik
Knez Petrol Kraljevačka bb Ruma
Knez Petrol Marsala Tita 216 Ruski Krstur
Knez Petrol Partizanski put bb Sečanj
Knez Petrol Kovinski put bb Smederevo
Knez Petrol Resnicki put bb Soko banja
Knez Petrol Staparski put bb, Sombor Sombor
Knez Petrol Miloslava Vlajića 138b Sopot
Knez Petrol Rumski put 9 Sremska Mitrovica
Knez Petrol Pinkijeva 19 Sremski Karlovci
Knez Petrol Kralja Petra bb Stalać
Knez petrol Karadjordjeva 156 Stara Pazova 
Knez Petrol Valjevski put 160 Stubline
Knez Petrol Franje Kluza 44  Subotica
Knez Petrol Vojvođanska 381a Surčin
Knez Petrol Vojvode Putnika 61 Šabac
Knez petrol Novo naselje bb, Šimanovci Beograd
Knez Petrol Takovo bb Takovo 
Knez Petrol Drinskih divizija BB Ub
Knez Petrol Staparski put bb Uzice
Knez Petrol Vladike Nikolaja bb  Valjevo
Knez Petrol Jug Bogdanova 40 Varvarin
Knez Petrol Oraska bb Velika Plana
Knez Petrol Višnjička bb Višnjica Beograd
Knez petrol 29.Novembra bb Vlasotince
Knez Petrol Kumodraška 251 Kumodraž Beograd
Knez petrol Partizanski put bb Vranje
Knez petrol Omladinskih Brigada 3 Vranje
Knez Petrol Narodnog fronta bb Vrbas
Knez Petrol Štulac bb Vrnjačka banja 
Knez Petrol Kneza Milosa bb Vrnjačka banja 
Knez Petrol Beogradski put bb Vršac
Knez Petrol Lička bb Zaječar
Knez Petrol Batajnički drum 27b Zemun
Knez Petrol Pazovački put 14 Zemun krivina Zemun
Knez Petrol Mačkat bb, Sušica Zlatibor
Knez Petrol Prvomajska bb Zrenjanin
Knez petrol Žabari bb, Žabari Žabari
Knežević Petrol Bjela zemlja bb Zlatibor
Kole petrol Draagobraca bb Kragujevac
LEONARDO Petrol Bulevar oslobođenja bb, Čačak Čačak
Market Ema Mur bb Novi Pazar
HEJ Market Vuka Karadžića 34 Mladenovac
IVER  Železnička bb, Raška Raška
Ogi Market Kupina bb, Subotica Subotica
Vrabac Banijska 2 Subotica
Max Petrol Spasenije Cane Babović 2, Kragujevac Kragujevac 
Maxim & CO  Ugao Cara Lazara i Ive Andrića  Novi Sad
Maxim & CO  Narodnog Fronta 80 Novi Sad
Maxim & CO  Bulevar Oslobodjenja FUTOŠKA pijaca Novi Sad
Maxim & CO  Cara Lazara bb LIMANSKA pijaca Novi Sad
Maxim & CO  Ugao Bul. Oslobodjenja i Futoške Novi Sad
Maxim & CO  Mihajla Pupina bb PUPIN palata Novi Sad
Maxim & CO  Cara Lazara bb ispred LOFTa Novi Sad
Maxim & CO  Bulevar Oslobođenja 119, Novi Sad Novi Sad
Maxim & CO  TC Promenada, Novi Sad Novi Sad
Maxim & CO  Bul. Jaše Tomića 2, Novi Sad Novi Sad
Maxim & CO  Bul. Mihajla Pupina bb, Novi Sad Novi Sad
Maxim & CO  Temrinska 175, Novi Sad Novi Sad
Maxim & CO  Maksima Gorkog bb SPENS, Novi Sad Novi Sad
Maxim & CO  Maksima Gorkog bb - Spens Novi Sad
Maxim & CO  Bul. Jase Tomica bb - Ž. Stanica Novi Sad
Maxim & CO  Bul. Jovana Ducica bb - UNIVEREXPORT Novi Sad
Maxim & CO  Zarka Zrenjanina bb - kod PIV-a Novi Sad
Maxim & CO  Mihajla Pupina bb BAZAR Novi Sad
Maxim & CO  Ugao Cara Lazara i Ive Andrića Novi Sad
Maxim & CO  Jovana Dučića bb UNIVEREXPORT Novi Sad
Maximilijan Kraljice Katarine 60, Beograd Beograd
Delhaize Obrenovacki put 0 Beograd
MG Petrol Aleksandra Savića bb, Trbušani Čačak Čačak
MIF Petrol Milenka Topalovića bb Bajina Bašta
MIF Petrol Kostojevići bb Tara
MIF Petrol Duboka Jaruga bb, Slatina Valjevo
MIF Petrol Kaludjerske Bare bb Tara
Mihajlovic Petrol Donja Mutnica bb Donja mutnica
Mihajlovic Petrol Carice Milice 10, Paraćin Paraćin
Mihajlovic Petrol Novo Selo bb Niš
Mihajlovic Petrol Kusadak bb, Smederevska Plana Kusadak (S. Palanka)
Mihajlovic Petrol Badnjevac bb, Batočina  Batočina
Mihajlovic Petrol Novoražanjska bb Ražanj
Mihajlovic Petrol Nikole Pašića 320, Zaječar Zaječar
Mihajlovic Petrol Jasički put bb Kruševac
Mihajlovic Petrol Miliva bb, Despotovac Despotovac
Mihajlovic Petrol Grljan bb Grljan
Mihajlovic Petrol Nemanjina 32 Paraćin
Mihajlovic Petrol Begovo Brdo bb, Pepeljevac Pepeljevac
Mihajlovic Petrol Hajduk Veljka bb, Batočina  Batočina
Mihajlovic Petrol Čairi bb Trstenik
Mihajlovic Petrol Krivaja bb Lapovo
Mihajlovic Petrol Svetosavska bb, Ćuprija  Ćuprija 
Mihajlovic Petrol Generala Gambete bb, Zaječar Zaječar
Mihajlovic Petrol Marenovo bb, Varvarin Varvarin 
Mihajlovic Petrol Korman bb, Aleksinac Aleksinac
Mihajlovic Petrol Karađorđeva 7, Ćuprija Ćuprija 
Mihajlovic Petrol Selište bb Bor
Mihajlovic Petrol Knjaza Miloša 71, Paraćin Paraćin 
Mihajlovic Petrol Majdanpečka bb Bor
Mihajlovic Petrol Donja Mutnica bb Donja mutnica
Mihajlovic Petrol Obrež bb, Obrež Obrež
Mihajlovic Petrol Raševica bb, Paraćin  Paraćin
Mihajlovic Petrol Bobovo bb, Svilajnac Svilajnac
Mihajlovic Petrol Potočac bb, Paraćin  Paraćin 
Mihajlovic Petrol Spasoje Milkića 1a, Knjaževac Knjaževac
Mihajlovic Petrol Nikole Kopernika 2, Bor Bor 
Mihajlovic Petrol Ćićina bb, Aleksinac Aleksinac
Mihajlovic Petrol 11. Oktobra bb, Ćuprija  Ćuprija
Mihajlovic Petrol Tome Živanovića bb Paraćin
Mihajlovic Petrol Pojate bb, Ćićevac Ćićevac 
Mihajlovic Petrol Čamurlija bb, Niš NIŠ
Mihajlovic Petrol Aleksandrovo bb, Niš NIŠ
Mihajlovic Petrol Vojske Jugoslavije bb, S. Palanka S. Palanka
Mihajlovic Petrol Carigradski drum 105, Drenovac  Drenovac 
Mihajlovic Petrol Donji Ribnik bb, Trstenik  Trstenik
Mihajlovic Petrol Petrovački put bb, Malo Crnice Malo Crniće Kalište
Mihajlovic Petrol Šetonje bb, Šetonje  Šetonje
Mihajlovic Petrol Laz bb, Ribare Kruševac  Kruševac
Mihajlovic Petrol Veliki Kupci bb, Veliki kupci Kruševac
Mihajlovic Petrol Nikole Tesle 2 Ćićevac
Mihajlovic Petrol Žitkovački put bb Žitkovac
Mihajlovic Petrol Donji Krčin bb, Varvarin  Varvarin
Mihajlovic Petrol Donje Vidovo  Donje Vidovo
Mihajlovic Petrol Melnica bb, Petrovac na Mlavi Petrovac
Mihajlovic Petrol Sedlare bb, Svilajnac Svilajnac
Mihajlovic Petrol Sretena Adžića 6, Trstenik  Trstenik
Mihajlovic Petrol Bulevar Vojvode Mišića bb, Karađorđevo Karađorđevo
Mihajlovic Petrol Trg Slobode bb, Begejci Torak  Begejci Torak
Mihajlovic Petrol Maršala Tita bb, Padej Padej
Mihajlovic Petrol Kajmakčalanska bb Paraćin
Mihajlovic Petrol Obilićeva bb Boljevac
Mihajlovic Petrol Dragocvet bb, Jagodina  Jagodina
Mihajlovic Petrol Jasenovo bb, Despotovac Despotovac
Mihajlovic Petrol Dublje bb, Svilajnac Svilajnac
Mihajlovic Petrol Železnička bb Ćićevac
Mihajlovic Petrol Gornji Stupanj bb Aleksandrovac
Mihajlovic Petrol Karađorđeva 305, Lapovo  Lapovo
Mihajlovic Petrol Tešica bb, Aleksinac Aleksinac
Mihajlovic Petrol Veliki Izvor bb, Zaječar Zaječar
Mihajlovic Petrol Sibnica bb, Rekovac  Rekovac
Mihajlovic Petrol Glavički put bb Paraćin
Mihajlovic Petrol Novo Selo bb, Velika Plana  Velika Plana
Mihajlovic Petrol Bačina bb, Varvarin Varvarin
Mihajlovic Petrol Pionirska 24, Bečej Bečej
Mihajlovic Petrol Kralja Aleksandra 137, Niš Niš
Mihajlovic Petrol Sikirica bb Paraćin
Mihajlovic Petrol Velika Drenova bb, Trstenik Trstenik
Ingrap-omni Knez Mihailova 88 Valjevo
Pekara Čičić Limska bb, Priboj Priboj
Pekara Hermes Juzni Bulevar 36 Beograd
Pekara Hermes Nemanjina 32 Beograd
Pekara Hermes Trg pobede 2 Vršac
Pekara Hermes Radomira putnika 2 Pančevo
Pekara Mirona Karadjordjeva 1 Valjevo
Pekara Mirona Karadjordjeva 125 Valjevo
Pekara Mirona Sindjelićeva 48 Valjevo
Sara & Marko Bojanska 49, subotica Subotica
Plast petrol JNA 115 Nova Crnja
PROGAS Petrol Nova božurna bb, Prokuplje Prokuplje
PROGAS Petrol Tulare, Prokuplje Prokuplje
PROGAS Petrol Koste Vojinovića bb, Prokuplje Prokuplje
Putnik Trg Republike 24a, Niška Banja Niš
REISEN Petrol Treće Sandžačke Divizije bb, Tutin Tutin
REISEN Petrol Treće Sandžačke Divizije bb, Tutin Tutin
Slap Petrol Rakovački put obilaznica bb Beograd
Slap Petrol Vladimira Tomanovića 20 Beograd
Slap Petrol Smederevski put bb Beograd
Slap Petrol Beogradski put bb Šabac
Aleksandar Pojate Autoput E75, Pojate  Pojate
  Soko Stark Knez Mihajlova 25 Beograd
 Soko Stark Vasina 3 Beograd
SPORT 365 Mileševska 2, Beograd Beograd
BOBE Kraljev Trg bb Zlatibor
DA Shop Dubljanska 98, Beograd Beograd
Skroz dobra Trg Borisa Kidriča 18, Jabuka Pančevo
UKUSI ZLATARA Brdo bb, Nova Varoš Nova Varoš
Hercegovina TC Palilulska pijaca, Beograd Beograd
Super Vero Vojislava Ilića/Mis Ibijeva Beograd
Vis Plus  Dimitrovgrad bb Dimitrovgrad
Zlatna kašika Nikole Dobrovića 16 Beograd
Zlatna kašika Kumodraška  108 Beograd
Zlatna kašika Zaplanjska 44 Beograd

barcaffe

barcaffe

barcaffe

barcaffe

Sve novosti

Cookie policy

Da bi naša stranica ispravno funkcionisala i da bismo stalno unapređivali svoje usluge koristimo kolačiće: neophodne, analitičke i marketinške. Klikom na „Prilagodi postavke“ možete da postavite njihova ograničenja. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite veb stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića koji su opisani u nastavku: